Rättegången mot Peter Madsen fortsatte i dag, detta är vad som hände under slutpläderingarna.

Tidigare har vi skrivit om den första rättegångsdagen , om rättegångsdagarna 2-4, om dag 5-7, samt om dag 8-10. Ett kort intro till fallet: 30-åriga journalisten Kim Wall ska göra en story på Madsens ubåt. Hon kommer inte tillbaka när hon ska. Dagen efter kommer ett larm om en ubåt med tekniskt fel som sjunker. En person räddas – Peter Madsen.

Han anhålls direkt då Kim Wall nu har blivit anmäld försvunnen, men menar att han släppte av henne kvällen innan. När hennes torso hittas  vid stranden på den danska ön Amager erkänner han att han styckat henne, men inte mördat.

I dag fortsatte alltså rättegången mot Peter Madsen för mordet på Kim Wall. Eftersom rättegångsdag nummer tio avslutades medan åklagaren var mitt i högläsning av det rättspsykiatriska utlåtandet så började dagen i dag med att han fick fortsätta med det. Sen är det bara slutpläderingarna kvar.

ca3af83f-2212-402e-ada0-646fa542951e_800
Bild från TT på dörren in till rättssalen.

1. Åklagare Jacob Buch-Jepsen öppnade dagen med att fortsätta att läsa högt ur det rättspsykiatriska utlåtandet om Peter Madsen. Astrid Søndberg, journalisten som liverapporterar för danska TV2 har lyckats ta live-anteckningar av vad som känns som den största delen av rapporten, jag har valt ut det som jag tycker känns som de viktigaste delarna:

 • Peter Madsen vill styra samtalets innehåll till att främst handla om sig själv och sina egna bedrifter. Bristande självreflektion, har ett stort behov av att framhäva sig själv och sin person. Framstår inte som trovärdig när han lämnar personliga upplysningar.
 • Framstår som insmickrande mot den som utför utredningen, verkar ha som mål att skapa en allians dem emellan.
 • Hans livsprojekt ligger i ruiner, detta jämför han med att det vore som om hans barn dog.
 • Han är väldigt ”sexuellt avvikande”. (Här nämns det att Madsen är polymorft pervers. Jag är nyfiken på om Madsen sagt detta själv eller om det är psykologen som kommit fram till det? Enligt wikipedia är polymorf pervers det som Freud beskrivit som grundtillståndet för människans sexualitet, innan man lär sig samhällsnormer etc. Citat från wikipedia: Freud pekar på fem former av perversion, det vill säga fem sätt som en individ avviker från det normala: ”för det första, genom att inte bry sig om gränsen mellan arter (den mellan människor och djur), för det andra genom passera gränsen för avsky, för det tredje den om incest (förbudet mot att söka sexuell tillfredsställelse från nära släktingar), för det fjärde den mot medlemmar av ens eget kön och för det femte genom förflytta könsorganens roll till andra delar av kroppen. Det här känns ju som ett galet förlegat bregrepp, då det buntar ihop homosexualitet med tidelag och incest – fattar inte varför den termen används här??? Tycker att det undergräver annars bra poänger av åklagaren!
 • Han har narcissistiska personlighetsdrag och har behov av konstant bekräftelse. Han har svårt för att upprätthålla relationer med personer som inte beter sig underdanigt gentemot honom. Han visar stora brister av empati, ånger och skuldkänslor, detta kommer tydligt fram när han beskriver hur han parterade Kim Wall – citat ”Vad gör man när man har ett stort problem? Man delar upp det i flera små problem”. Madsen beskriver visserligen sig själv som empatisk och känslomässigt engagerad i andra personer, men visar inga som helst tecken på att detta faktiskt stämmer.
 • Han har en helt normal IQ på 111. (”Fun fact”: under rättegången mot Anders Behring Breivik tog åklagaren vid flera tillfällen upp att ABB hade ”under medel intelligens”, antagligen för att få honom ur balans, då detta gjorde ABB lika förbannad varje gång. Han ser ju sig själv som ett geni.)
 • Peter Madsen lider av en väldigt antisocial personlighetsstörning med psykopatiska drag och det anses finnas en hög risk för att han ska upprepa liknande kriminalitet – med fara för andra människors liv, frihet och hälsa. Det danska retslægerådet bad i januari om att Madsens hjärna skulle MR-scannas, för att man skulle kunna se om det fanns skador eller annat som kunde förklara hans beteende. Scanningen är genomförd och visade inte några sådana resultat. Därför rekommenderas förvaring (dvs att Madsen döms till inlåsning på obestämd tid).

Att man döms till förvaring i Danmark är ovanligt. Per i dag sitter 70 personer i Danmark i förvaring. Förvaring är ett icke tidsbestämt straff där man vart tredje år evaluerar längden på straffet.

2. Efter att åklagaren läst färdigt ur det rättspsykiatriska utlåtandet så tar Peter Madsen plats i vittnesbåset igen, då advokaten ska ställa ett par frågor. Ärligt talat – det är bara dravel. Madsen är missnöjd med hur psykologen beskrev hans klädsel i uttalandet (WTF, jag orkar inte) och han försöker återigen bortförklara de extremt våldsamma filmklipp man hittat på hans hårddiskar med att han inte visste att de fanns där.

46a5f5da-e60c-47d3-b55e-8606f6b5b5f4_800

3. Sen börjar åklagarens slutplädering. Tror jag kör samma taktik som ovan och bara listar hans viktigaste punkter:

 • Det rättspsykiatriska utlåtandet är skakande läsning som inte vittnar till Peter Madsens fördel. Hans beteende i rätten har också bekräftat detta utlåtande.
 • Åklagaren anser att Kim Wall var ett tillfälligt offer, då Madsen under den aktuella perioden tog kontakt med en hel rad kvinnor för att övertala dem till att följa med ut i ubåten. Kim var den som tackade ja.
 • Det finns visserligen tvivel om exakt hur Kim Wall dog, men det finns inga som helst tvivel om att hennes död var planerad.
 • Några av Kims ägodelar hade gömts ombord på ubåten, åklagaren spekulerar i att detta kan ha varit en del av en plan att plantera ut falska bevis för att förvilla utredarna. Det har tidigare framkommit att Madsen ägde två böcker på temat om att plantera ut falska bevis.
 • Peter Madsen har ljugit under hela utredningen, då han ändrat sin historia flera gånger allt eftersom man hittat nya bevis. Den rättspsykiatriska undersökningen bekräftar också att han är en patologisk lögnare.
 • Madsen hävdar att han känner empati med Kim Wall och hennes familj, men det verkar fabrikerat, då han mest haft fokus på, och pratat om, hur jobbigt det har varit för honom att sitta häktad. Återigen, den rättspykiatriska undersökningen bekräftar att han har svårt att känna empati.
 • Peter Madsen har parterat Kim Walls kropp just för att kunna undanröja bevis för hur han mördade henne, vilket ju delvis lyckades eftersom kroppen till vissa delar låg upp till tre månader i vatten och viktiga bevis då förstördes.
 • Enligt Peter Madsen själv dog Kim runt midnatt, men han parterade inte kroppen förrän sju timmar senare. Den rättsmedicinska undersökningen visar dock att alla stickskador på Kims kropp uppstod antingen precis före eller samtidigt som hon dog. Det finns inget tvivel om detta, skadorna kan inte ens ha uppkommit ett par timmar efter dödstillfället.
 • Innehållet i de filmklipp och texter man hittat på Madsens hårddiskar stämmer överens med vilka skador Kims kropp har. Det blev sagt mycket mer om detta i rätten, men jag tänker inte gå in på detaljer.
 • Man har återskapat korrespondans som Peter Madsen haft med en väninnna om hur man begår det perfekta brottet bara ett fåtal dagar innan Kims försvinnande. Åklagaren konkluderar med att Madsen raderat denna korrespondens eftersom han är medveten om att den inte tål dagsljus.
 • Den rättsmedicinska undersökningen kan inte hitta något som visar att Peter Madsens förklaring om att Kim Wall dog pga giftiga gaser stämmer.
 • Vidare till spännbanden. Kims kropp har märken som tyder på att spännbanden använts på henne. Kapmärkena på de spännband som hittades tillsammans med Kims kläder stämmer överens med de spännband som satt fast i ubåten. Spännbanden i ubåten satt fast på den plats där mestparten av blodet har hittats. Peter Madsens förklaring om att spännbanden använts för att spänna fast en stege är en efterhandskonstruktion som inte är trovärdig.
 • Sen förklarar åklagaren om varför Madsens tekniska förklaring går emot det ubåtsexperten vittnade om, men jag fattar ärligt talat inte den delen.
 • Madsen hade stora mängder filmklipp, bilder och texter på sina hårddiskar, datorer och mobil som visade allvarligt våld mot och mord av kvinnor. Även sökhistoriken på hans mobil var vidrig. Detta ger en mycket obehaglig bild av vad Madsen intresserar sig för.
 • Samma dag som Kim försvann hade Peter Madsen sammanlagt tagit kontakt med fyra kvinnor och försökte få dem att följa med ut i ubåten.
 • Peter Madsen tog med sig ett par av de verktyg ombord som användes vid parteringen samma dag som Kim försvann. Det finns inga tyliga förklaringar till varför dessa verktyg annars skulle ha funnits ombord på ubåten.
 • Madsen har utsatt andra personer för livsfara när han körde ubåten utan lanternor och i kollisionskurs med flera andra fartyg.
 • Sen gäller det vilket straff åklagaren yrkar på; i första hand livstid, i andra hand förvaring. Livstid i Danmark betyder ca 16 år i fängelse (I Sverige är livstid ca 18 år i fängelse). Förvaring betyder att straffet omprövas vart tredje år. Genomsnittstiden i fängelse när man dömts till förvaring är 15 år. Åklagaren yrkar också på att ubåten ska konfiskeras och skrotas, samt att alla Madsens datorer och hårddiskar ska konfiskeras.
60d9c806-eb4f-4f41-965f-3f0e339ff76c_800
Bild från TT på försvarsadvokat Betina Hald Engmark.

4. Efter åklagarens slutplädering är det försvarsadvokat Betina Hald Engmarks tur. Kör punktlista här också, hoppas ni tycker det är OK. Varnar redan nu för att jag inte kommer kunna låta bli att kommentera det hon säger…

 • Advokaten anser att fullvärdiga bevis för att Peter Madsen ska ha mördat Kim Wall saknas. ”Det är en massa antaganden, men reella bevis har vi inte sett skuggan av. Åklagaren har inte ett enda hanterbart bevis.” (OK, andas, hon gör bara sitt jobb…)
 • Peter Madsen bör frikännas för allt han inte har erkänt (det han har erkänt är brott mot sjöfartslagen och parteringen).
 • Hon lägger myyyycket tid på att förklara hur viktigt det är att rätten är objektiv, att man hellre ska fria tio skyldiga personer än att sätta en oskyldig i fängelse, yadayadayada
 • Skälet till att Peter Madsen ändrat sin förklaring flera gånger ska tydligen vara stress orsakad av mediarapporteringen och den stora uppmärksamhet fallet fått. (GAWD, ja SÅ är det så klart!) ”Min klients ändrade förklaringar är inte ett bevis.”
 • Hon kritiserar beslutet om att inte rekonstruera Peter Madsens förklaring om undertryck och gaser i ubåten.
 • Försvarsadvokaten påpekar att vittnena kan ha påverkats av andra/annat.
 • Hon påpekar att inte SAMTLIGA av Kim Walls lemmar bar spår av spännremmarna.
 • Hon förklarar alla våldsamma filmer/bilder/texter i Madsens ägo med att (en del) av dem var av samma konstnär. Hon menar också att utredarna inte kan bevisa att Madsen faktiskt tittat på dem. (DETTA ÄR SÅ OLOGISKT, vem laddar ned content år efter år utan att se på det?!?!)
 • Advokaten kritiserar och avfärdar sedan ubåtsexpertens vittnesmål och säger att hon har erfarenhet av stora militära ubåtar, inte av små hemmabyggen som det Peter Madsen hade byggt.
 • Det finns inga bevis för att Kim Wall inte skulle ha dött av kolmonoxidförgiftning.
 • Kim Walls DNA fanns inte på spännbanden.
 • Kims DNA fanns på handtagen av båda luckorna i ubåten – försvarsadvokaten menar att detta betyder att hon försökt öppna dem, med andra ord att Madsens förklaring om att hon blivit instängd stämmer.
 • Försvarsadvokaten menar att det inte funnits något motiv för ett mord (som tex 90 filmklipp på kvinnor som torteras och mördas, reds anmärkning?).
 • Sen kommer hon med ett argument som gör mig så jävla förbannad, och det är att filmer som Saw och Seven innehåller ”liknande scener” som i de filmer som Madsen hade på sina hårddiskar, men att miljontals människor ser på Saw och Seven utan problem. ”Det är inte annorlunda än det som hittats på min klients dator och hårddisk”. (NEJ FÖRUTOM ATT HAN HADE FILMKLIPP DÄR VERKLIGA MÄNNISKOR DOG!!)
 • Den femtio centimeter långa skruvmejseln köptes redan i maj och sågen skulle användas till att bygga hyllor i båten. (Jo, vi har hört det. Still doesn’t make sense though.)
 • Hon menar att det inte är bevisat att stickskadorna på kroppen inte uppkom efter att Kim avled. (Detta fattar inte jag – en rättsmedicinsk rapport är väl FAKTA??)
 • Advokaten menar att Peter Madsen inte kan dömas till mer än sex månaders fängelse – för brott mot griftefriden. (Här läser jag TT-journalisten John Alexander Sahlins kommentar att om han endast döms för det så skulle Madsen släppas samtidigt som domen faller, då han ju suttit fängslad sedan i somras. Man baxnar fan över att det är en möjlighet.)
 • Hon avfärdar den rättspsykiatriska undersökningen som bevismaterial, då hon menar att den är slarvigt och alldeles för snabbt gjord. Hon säger också att Madsen inte blev informerad om att undersökningen skulle kunna användas som bevis mot honom i en rättegång.
 • Sen ifrågasätter hon ersättningskravet på 150 000 kronor till Kims föräldrar och till hennes pojkvän. Hon menar att Kim inte stod tillräckligt nära varken föräldrarna eller pojkvännen, då hon inte delade adress med någon av dem. Fy fan, det här mådde jag illa av att läsa, så sjukt respektlöst mot dem som förlorat Kim.

Efter detta så är slutpläderingarna klara. Peter Madsen får möjlighet till att komma med en sista kommentar och vänder sig mot Kims familj och säger ”Jag är riktigt, riktigt ledsen över det som har hänt”.

Jaha. Ja men då så.

Vet inte riktigt vad mer jag kan säga, annat än att jag aldrig varit så säker i hela mitt liv på att någon är skyldig till mord så som jag är i detta fall. Domen faller på onsdag, klockan ett – vi hörs då.

7 reaktioner till “Rättegången mot Peter Madsen fortsatte i dag, detta är vad som hände under slutpläderingarna.

  1. Vi får se vad domen blir i morgon bara, har läst flera artiklar i dag där advokater/jurister uttalar sig om att de inte tror att han kommer bli dömd för mord… 😦

   Gilla

 1. Hej! Vilken spännande blogg! Jag tänkte på en sak i detta inlägg om hur lång tid livstidsstraff är i Sverige. Det är en vanlig missuppfattning att livstid är ca 18 år, men i Sverige är livstid livstid. Dvs tills du dör. Däremot är det väldigt vanligt att man får tidsbestämt straff, vilket i praktiken gör att ett livstidsstraff kan omvandlas till ca 18 år. I Sverige har tex John Ausonius (lasermannen) och Jackie Arklöv (bla Malexander) livstidsstraff. Detta kanske du redan visste, i så fall år jag ledsen att jag skrev på näsan. Jag är ny här och har inte hunnit läsa alla inlägg.

  Gilla

  1. Jättebra poäng, ser att jag inte formulerat det på rätt sätt, det jag nämnde är ju snittider av livstidsstraff. Antar att livstid är livstid i Danmark också, men är inte säker?

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s