Peter Madsen-rättegången, dag 8, 9 och 10

Tidigare har vi skrivit om den första rättegångsdagen , om rättegångsdagarna 2-4 och om dag 5-7. Ett kort intro till fallet: 30-åriga journalisten Kim Wall ska göra en story på Madsens ubåt. Hon kommer inte tillbaka när hon ska. Dagen efter kommer ett larm om en ubåt med tekniskt fel som sjunker. En person räddas – Peter Madsen.

Han anhålls direkt då Kim Wall nu har blivit anmäld försvunnen, men menar att han släppte av henne kvällen innan. När hennes torso hittas  vid stranden på den danska ön Amager erkänner han att han styckat henne, men inte mördat.

71169921-eeef-4a5a-b0f3-ab1e63120b67

 

RÄTTEGÅNGSDAG 8

Rättegången hade ett uppehåll över påsk, så den åttonde rättegångsdagen var tisdagen den tredje april.

1. Dagen börjar med att ett kvinnligt vittne hörs. Den femtonde maj hade hon och en väninna gått en promenad ute på Refshaleøen. Peter Madsen och hans två passagerare ber dem om hjälp med att förtöja ubåten och efteråt pratar de lite. Vittnet ger Madsen sitt visitkort, då hon är ingenjör och intresserad av ubåtar. Den åttonde augusti får hon helt plötsligt ett sms från Madsen, där han frågar om hon vill följa med ut i ubåten, men hon tackar nej. Detta är alltså den andra kvinnan som vittnar i rätten om att hon i veckan innan Kims försvinnande blivit tillfrågad om att följa med ut i ubåten. Precis som med det andra vittnet kommer sms:et från ingenstans – hon hade inte haft någon kontakt med Madsen efter att de mötts första gången i maj.

2. Nästa vittne är ubåtsexperten – hon är kaptenlöjtnant till graden, om jag förstått det rätt och jobbar som örlogskapten vid danska Søvernet. De går först igenom hennes yrkesbakgrund och expertis inom området – och det är IMPONERANDE. Hon har varit involverad i undersökningarna av ubåten sedan dagen då Peter Madsen arresterades av polisen. Hon var den första som påpekade att Madsen måste ha sänkt ubåten med vilje, något som han först nekade till, men sedan erkände när polisen fattade beslut om att bärga den. Enligt vittnet har man gjort undersökningar av alla filter i ubåten, som visar att det inte fanns rester av giftiga gaser eller sot, vilket det hade varit om Madsens förklaring stämde. När åklagaren ställer som direkt fråga om hon tror på Madsens förklaring om hur Kim dog så svarar hon nej. Hon förklarar också hur Madsens historia om att han var utelåst ur ubåten medan Kim var kvar nere under däck brister. Enligt Madsen måste Kim ha klarat att öppna några ventiler innan hon svimmade, men enligt vittnet är det inte möjligt pga två skäl: dels hade inte Kim kunnat höra Peter Madsens instruktioner om att öppna ventilerna pga stängd lucka och två motorer som gick för full fart, dels på grund av att om det nu hade uppstått ett undertryck i ubåten (vilket Madsen menar) så hade luckan vägt sin egen vikt + 515,25 kilo. Med andra ord hade inte Madsen kunnat öppna den för att komma ned i ubåten igen. Peter Madsens advokat frågar henne om gaser, hur mycket som ska till innan en person dör av det. Vittnet svarar att även vid små doser kan man se en rodnad i huden, vid högre doser som man dör av blir huden starkt röd. Kim Walls kropp har inte visat tecken på sådan förgiftning. När jag läser igenom den danska liverapporteringen får jag intryck av att när Madsens advokat försöker sticka hål på vittnets förklaringar så trycker vittnet tydligt tillbaka och förklarar varför det inte kan ha varit så som advokaten föreslår. Hon är väldigt bestämd i sitt vittnesmål med andra ord.

3. Dagens tredje vittne är en man som observerat Peter Madsen på eftermiddagen, samma dag som Kim försvann. Vittnet vet sedan tidigare vem Madsen är, så det är inget tvivel om att det var honom han såg. Enligt vittnet var Madsen klädd i en grön heldress och ur en ryggsäck han hade på sig stack handtaget på en stor handsåg upp. När åklagaren visar en bild på sågen man hittat så identifierar vittnet den med en gång – det var en sådan såg att Madsen hade med sig. Just detta kan ju vara väldigt viktigt, eftersom vittnet kan bevisa att sågen inte fanns i ubåten förrän någon knapp timme innan Kim steg ombord. Med andra ord, inte troligt att Madsen tog med sig den för att snickra hyllor, som han påstått tidigare.

4. Nu kommer vittnet från Teknologisk Institut, han är expert på termodynamik (jag googlade – det betyder att han kan en massa om ”läran om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete”). Innan vittnet får lov att lägga fram sina uträkningar om temperaturen nede i ubåten kräver Madsens advokat att det sjusidiga dokument som Madsen själv skrivit, med tre olika scenarier om vad som kan ha hänt under däck, ska läsas upp. Åklagaren läser upp det. Vittnet berättar sedan att han gjort uträkningar som bemöter Madsens tre olika scenarier. I scenarie ett hade temperaturen i ubåten stigit till 70 grader efter två och en halv minut. Efter sex minuter hade medeltemperaturen varit 100 grader. Vid scenarie två hade temperaturen varit 144 grader efter tio minuter. Vid scenarie tre (som är det scenarie som Madsen själv påstår är mest troligt) hade temperaturen passerat 100 grader efter bara sex minuter. Detta är viktig info eftersom rättsmedicinsk undersökning visat att Kims kropp inte visat några tecken på att ha varit utsatt för höga temperaturer, plus att Peter Madsen enligt egen förklaring då var utelåst ur ubåten och hade varit tvungen att vänta ganska länge på att kunna öppna luckan igen pga det påstådda undertrycket. Med andra ord så borde Kim, enligt Madsens egen förklaring, ha legat i väldigt hög temperatur en längre tid. Vittnet är dock inte enig i ubåtsexpertens uttalande om rester av sot i filtren. Han menar att enligt Madsens förklaring så hade det inte nödvändigtvis varit sot i filtren.

5. Efter att vittnet är färdig får Peter Madsen lov att bemöta en del uttalanden som vittnet gjort. Jag tycker det är skitkonstigt att Madsen typ får lov att göra en löpande kommentering med möjlighet för efterhandskonstruktioner och det tycker tydligen åklagaren också, som påpekar det inför domaren. Madsen gör dock bort sig när hans advokat och åklagaren börjar ställa frågor och börjar istället ställa frågor till åklagaren. Domaren bryter in och säger att Madsen inte har rätt att ställa frågor, sedan avslutas dagen. Tycker att det är så typiskt hur Madsen tar sig till rätta och kverulerar, får verkligen ÄNNU mer avsmak för honom pga hans arrogans!

expressen
Bild från Expressen på åklagare Jacob Buch-Jepsen, med en skruvmejsel som liknar den som utredarna menar att Madsen använt vid mordet på Kim Wall.

RÄTTEGÅNGSDAG 9

Under dag nio var det egentligen meningen att man skulle ha gått igenom den psykologiska undersökningen av Peter Madsen, men detta skjuts upp. Kan väl ärligt säga att det är en av de delarna jag är mest intresserad av.

1. Det är bara ett enda vittne som hörs under dagen och det är en kvinnlig fotograf som lärde känna Madsen för ett par år sedan – de har haft ytligt kontakt, aldrig något förhållande. De hade tidigare pratat om att hon ville ta bilder i ubåten och i maj månad frågade Madsen om hon, hennes partner och barn ville följa med ut på en dagstur. Det blev dock aldrig något av den turen och sedan ändrades tonen i kommunikationen mellan Madsen och vittnet, där Madsen försökte få med henne på en ubåtstur utan resten av hennes familj. Vittnet berättar att det känns som att han försöker inleda en sexuell relation med henne som hon inte ville veta av och att hon sa till sin partner att hon inte ville följa med i ubåten längre. Åklagaren läser högt ur sms som Madsen skickat till vittnet och de är minst sagt märkliga, han skriver att han ska spränga Refshaleøen i luften och ”Når jeg nu alligevel er gået kriminel, så kan jeg jo lige så godt kidnappe dig”. Sjukt obehagligt! Sista gången han tog kontakt och ville att hon skulle följa med ut i ubåten var den 8 augusti, alltså samma dag som han skickade ett nästan identiskt sms till kvinnan som vittnade under rättegångsdag 8. Han framstår som mer och mer desperat, att han var ute och fiskade bland alla kvinnliga ytliga kontakter han hade den veckan.

2. Resten av dagen ska användas till att gå igenom dokumentation. Advokaten, åklagaren och domaren diskuterar även vad som ska ske med Peter Madsens (ex)frus vittnesmål, då hon egentligen skulle ha vittnat före påsk, men ställde in via läkarintyg. Domaren konkluderar med att det fortfarande inte är säkert huruvida hon kommer vittna eller ej. Med tanke på att de inte längre är gifta så ska det inte finnas några rättsliga skäl till att hon ska kunna avstå från att vittna och jag tycker det verkar som om både advokaten och åklagaren önskar att hon ska göra det. Vi får se vad som händer…

3. Åklagaren börjar gå igenom listan på alla videos, bilder och texter som man hittat på Madsens olika datorer och hårddiskar. Totalt handlar det om 146 bilder på kvinnor som mördats, 90 filmklipp som visar kvinnor som misshandlas och mördas, 19 filmklipp på män och kvinnor som mördas och  sju texter som handlar om misshandel av kvinnor. Texterna visar likheter med tillvägagångssättet som Kims kropps misshandlats på. Det är tydligt att det är väldigt stor skillnad på hur Peter Madsen beter sig i rättssalen när ubåten diskuteras jämfört med när det som hittats på hans datorer och hårddiskar diskuteras. När han får lägga ut om sin ubåt och sina egna ”teorier” om vad som hände med Kim så är han mästrande och kverulerande. När åklagaren redogör för alla vidriga bilder och videos de hittat så sitter han tyst med blicken fäst i bordet framför sig.

För övrigt: när jag går igenom liverapporteringen från dansk vs svensk media från just den här dagen så är det STORA skillnader i vad de väljer att skriva. I svensk media är man tillbakahållna med detaljer från filmklippen, medan dansk media valt att återge i stort sett ord för ord det som åklagaren säger. Återigen, här har vi diskussionen av vad som är relevant att dela med sig av till läsarna och inte. Jag hade kunnat skriva en roman av fruktansvärda detaljer från alla bilder och videos, men jag tror verkligen inte att jag behöver göra det för att alla som läser detta ska förstå exakt hur vidrigt det material som Peter Madsen laddat ned och sett på är.

Det är ungefär nu, när jag läser liverapporterna från den här dagen som det hela på ALLVAR börjar sjunka in, hur onda människor det faktiskt finns och hur mycket lidande de orsakar. Jag sitter här och lipar framför datorn medan jag läser igenom alla referat om innehållet på Madsens hårddiskar. Så mycket våld, så mycket förnedring och smärta. Att tänka på att det finns människor som njuter av att se på detta går typ inte.

Åklagaren noterar att en del av materialet som Madsen sökt på och laddat ned daterar tillbaka till 2011. Det här är alltså inte ett nytt beteende. (Side note: jag är 99% säker på att Kim Wall inte var hans första offer – några andra här som tror samma?) Han går också igenom de ord Madsen har sökt på, vilka jag inte vill återge pga vill inte ge er mardrömmar, men det är givetvis en lång lista med hemska hemska termer. Det som slår mig när åklagaren går igenom Madsens mobilaktivitet från slutet av juli fram till 10 augusti, är att advokaten med jämna mellanrum bryter in med små kommentarer om att Madsen också minsann sökt efter vädret och ”cute cats”. Är det meningen att det ska mänskliggöra Madsen i större grad eller vad, jag fattar inte? När åklagaren tex säger att Madsen sökt efter ”gang bang”, så avbryter advokaten och säger ”Ursäkta, kan vi få med gorgeous där?” ”Jodå, gorgeous gang bang” säger åklagaren. WTF??? Fyra timmar av den nionde rättegångsdagen används till att gå igenom bilder, videos, texter och sökhistorik som hittats på Madsens mobil och olika datorer och hårddiskar. Fyra timmar av våld och död.

nautilus-jpg

RÄTTEGÅNGSDAG 10

1. Den tionde rättegångsdagen börjar med att domaren slår fast att Peter Madsens exfru inte kommer behöva vittna. Åklagaren vill egentligen att man skulle ha läst upp vittnesmålet hon gav till polisen, men detta vill inte advokaten eftersom det inte kommer gå att ställa uppföljningsfrågor. Eftersom exfrun är försvarets vittne så är det de som bestämmer om förhöret ska läsas upp eller ej. Alltså blir det inget av det.

2. Efter det börjar åklagaren och advokaten gå igenom allt från förhör med Peter Madsen till de mappar med bildbevis som utredarna samlat ihop. Det finns bilder på sågen som kastats överbord, på de avkapade spännbanden som fortfarande var fastspända i ankelhöjd ombord på ubåten när den bärgades. De spännband som hittades tillsammans med Kims kropp har kapmärken som matchar spännbanden i ubåten och Kims kropp hade märken efter spännbanden. Madsen menar dock att de märkena uppkom när han försökte (utan att lyckas, enligt honom) att hissa Kims kropp upp genom tornet med hjälp av spännbanden.

3. Sen börjar åklagaren gå igenom den rättsmedicinska undersökningen och här känner jag mig ärligt talat som Bambi på hal is när det gäller vad som är relevant och inte relevant att nämna. Jag har verkligen ingen lust att frossa i detaljer från den här rapporten, men det är ju helt klart flera saker som sticker ut på grund av att de inte stämmer överens med hur Madsen förklarar händelseförloppet. Jag tror de flesta av er vet att Kim hade stickskador i underlivet – Madsen förklarar detta med att han försökte punktera påsen som den delen av hennes kropp låg i för att kunna sänka den i vattnet och då kanske stack kroppen av misstag, men utifrån rapporten så kan jag inte förstå att det skulle kunna stämma – inte med det stora antal skador som fanns. Här kommer ju också de videos och bilder som Madsen hade på sina hårddiskar in, där kvinnor utsattes för liknande våld. Det framstår även som att Madsen har tagit trofeer från Kim Walls kropp, eller som åklagaren spekulerar; att Madsen tänkt plantera ut falska bevis när han senare kommer iland. Åklagaren läser sedan också upp de analysresultat man tog i oktober, efter att Peter Madsen kommit med sin tredje förklaring om hur Kim dog. Inga prover som togs visar att hon hade utsatts för giftiga gaser. Sådana gaser kan dock också ha försvunnit ur kroppen efter så pass lång tid. Det finns inga spår av Peter Madsens DNA på Kims kropp, vilket i och för sig inte är konstigt efter så pass lång tid i vatten. Jag läste en intervju med GW Persson om rättegången och det han påpekade var att även om Kims blod och DNA fanns under Madsens naglar, i hans ansikte och nacke, så hade han inga skador som indikerade att Kim försökt försvara sig, typ rivmärken i ansiktet eller liknande. Om jag får gissa har han överraskat henne så att hon inte fått chansen.

4. Åklagaren och advokaten turas om att läsa högt ur Peter Madsens blogg, givetvis väljer advokaten de positiva och ljusa delarna, medan åklagaren läser de mörka. När advokaten läser vänder sig Madsen om i stolen och ler mot åhörarna och han hjälper advokaten när hon snubblar på orden. Återigen verkar han vara i sitt rätta element, när han kan styra situationen.

5. Åklagaren går sedan igenom vad som hittades i påsen med Kim Walls kläder, plus hur blodstänken på Peter Madsens kläder såg ut. Osäker på vad hans poäng här är, eftersom jag har noll expertis om blodstänk.

6. En person frågar journalisten Astrid Søndberg, som liverapporterar från rättegången för danska TV2, om man testade Peter Madsen för alkohol- eller narkotikapåverkning när han greps. Hon bekräftar att det gjorde man och proverna visade att han inte var påverkad av några preparat eller av alkohol.

7. Domaren var väldigt tydlig i början av dagen på att man skulle avsluta kl 16:00, därför tycker jag att det är lite underligt att åklagaren först börjar läsa ur den psykologiska utvärdering som gjorts av Peter Madsen när klockan är kvart i fyra. Jag trodde att största delen av den här dagen skulle handla om detta, men det var uppenbarligen fel… Det som åklagaren hinner läsa högt är dock anmärkningsvärt. När Madsen berättar för psykologen om timmarna i ubåten efter att Kim dött så ler han ett stort leende och säger att han då stolt tänkte tillbaka på alla de saker han uppnått i sitt liv och de älskarinnor han haft. När psykologen frågat honom om hur han föreställer sig att Kims anhöriga kände över att hennes kropp styckades så verkar han nästan oförstående inför att det skulle vara ett problem, hon skulle ju ändå bara begravas eller brännas. ”Vad gör man om man har ett stort problem? Man delar upp det i flera mindre.” säger han. Total avsaknad av empati alltså.

Madsen ska tydligen ha övervägt självmord efter att han arresterats, men bestämde sig för att han istället ”ville följa rättegången av ren nyfikenhet”. Psykologen upplever honom som distansierad när han beskriver hur Kim dog och hur han parterade hennes kropp. Han noterar också narcissistiska drag hos honom.

Exakt klockan fyra avbryter domaren åklagaren. Enligt dansk media kommer resten av den psykologiska utvärderingen läsas upp när rättegången fortsätter den 23 april. Dom förväntas sedan falla den 25 april.

12 reaktioner till “Peter Madsen-rättegången, dag 8, 9 och 10

  1. Tack snälla Clara! ❤ Uppskattar verkligen all feedback på detta för jag tycker (och tror att Ida tycker samma utan att jag ska föra hennes talan) att det har varit svårt att skriva om det på ett bra sätt.

   Gilla

 1. Alltså måste bara slänga in en kommentar här om vilket fantastiskt jävla jobb jag tycker att ni gör med den här bloggen! Keep it up ❤

  Gilla

 2. Alltsåååå. Håller helt med om att detta knappast kan vara hans första brott. Och den lilla biten från den rättspsykiatriska undersökningen? Textbook narcissist. Kan inte finnas några tvivel.

  Gilla

  1. Eller hur?!? Jag hoppas verkligen att de kommer gå mer på djupet av den rättspsykiatriska undersökningen när rättegången fortsätter den 23 april.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s